Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 338529 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1991
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej. Novi pristup projektovanju armiranobetonskih konstrukcija pomoču računara. V: PERIŠIĆ, Života (ur.). Teorijska i eksperimentalna istraživanja. Računari u konstrukterstvu, i Opšta razmatranja. Knj. T 2, T-51 - T-99. Beograd: Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije, 1991, str. 295-296, graf. prikazi.
Povzetek: Dimenzionisanje armiranobetonskih konstrukcija savremenim metodama uz pomoć savremenih računarskih oruđa

Modern design methods for reinforced concrete structures based on the recently developed programming tools [COBISS.SI-ID 338529]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 338529 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56