Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 33863680 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Urednik
Leto: 1993
Citat: DUHOVNIK, Janez (ur.). Uporaba računalnika v gradbeništvu : zbornik posvetovanja na 7. mednarodnem sejmu gradbeništva in gradbenih materialov v Gornji Radgoni aprila 1993. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1993. 111 str., ilustr. ISBN 86-80223-24-7. [COBISS.SI-ID 33863680]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 33863680 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56