Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 33889 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1994
Citat: DUHOVNIK, Janez. Računalniško integrirano projektiranje in gradnja armiranobetonskih konstrukcij : znanstveno-raziskovalni projekt : fazno poročilo za leto 1994. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije,potresno inženirstvo in računalništvo, 1994. 1 zv. [loč. pag.], ilustr. [COBISS.SI-ID 33889]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 33889 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56