Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 339297 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1993
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Projektiranje armiranobetonskih stenasto-okvirnih konstrukcij po "EC8" - pregled postopka. V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 15. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16.-17. september 1993. Ljubljana: Društvo gradbenih kostruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1993, str. 57-67, graf. prikazi.
Povzetek: Podan je pregled postopka in zahtev (pred)standarda Eurocode-8 za gradnjo konstrukcij na potresnih območjih pri projektiranju stenasto-okvirnih armiranobetonskih stavb. Ugotovljeno je, da se standard, tako po principih, kot tudi glede številčnih vrednosti, močno razlikuje od naše obstoječe prakse

Design procedures and requirements for RC dual buildings in Eurocode-8 for the design of structures in seismic regions are discussed. Important differences, in comparison with the present design practice, as regards basic principles as well as numerical values, were observed [COBISS.SI-ID 339297]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 339297 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56