Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3394657 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2006
Citat: ŠUBIC KOVAČ, Maruška, ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Lifelong learning for real estate professionals : readiness of the university and industry. V: 2nd European real estate society education seminar : december 8/9, 2006, International Real Estate Business School, Univerity of Regensburg. Regensburg: International Real Estate Business School, 2006, str. [18], ilustr. [COBISS.SI-ID 3394657]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 3394657 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57