Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 339553 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1993
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej. Projektiranje armiranobetonskih stenasto-okvirnih konstrukcij po "EC8" - primerjalna analiza. V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 15. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 16.-17. september 1993. Ljubljana: Društvo gradbenih kostruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1993, str. 69-76, graf. prikazi.
Povzetek: V članku so podani rezultati primerjalne analize projektiranja mešanih stenasto-okvirnih stavb po Eurocode 8 standardu in po trenutno veljavnih predpisih. Enostavna stavba, ki je bila izbrana kot primer je bila projektirana po postopkih, ki so opisani v spremljajočem članku za to zborovanje

Results of a comparative analysis for dual buildings according to the EC8 standard and the current codes, are presented in the paper. A simple building was designed according to the procedure described in an accompanying paper [COBISS.SI-ID 339553]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 339553 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56