Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 340321 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1994
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej. Primjena standarda EC8/2 za projektiranje armirano betonskih mostova. V: RADIĆ, Jure (ur.). Treći radni sabor Graditelji u obnovi Hrvatske : Brijunski otoci, 13-15. 10. 1994 : zbornik radova. Zagreb: Društvo hrvatskih građevinskih konstruktora, 1994, str. 41-46, graf. prikazi.
Povzetek: U članku su prikazane osnovne karakteristike standarda EC8/2 za projektiranje armirano betonskih mostova u sejzmičkim područjima. Zahtjevani principi projektiranja su ilustrirani na primjeru jednostavnog armirano betonskog podvožnjaka. Tip izabrane konstrukcije je jedan od najzastupljenijih na mnogim prometnicama. Razmotrene su i osnovne razlike u odnosu na dosadašnji način projektiranja

Main characteristics of the EC8/2 standard are presented in the paper. A simple reinforced concrete underpass is designed to illustrate the required principles of the design procedure. This type of the structure is frequently used on many highways. Main differences between the design procedure according to the EC8/2 and common design practice are also discussed [COBISS.SI-ID 340321]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 340321 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56