Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 340833 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Član komisije za zagovor
Matej FISCHINGER // Mentor pri magistrskih delih
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.09 Magistrsko delo
Leto: 1993
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana. Programski sistem za analizo in dimenzioniranje armiranobetonskih zgradb : magistrska naloga št. 99. Ljubljana: [T. Isaković], 1993. 57 f, 74 f., pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 340833]


Tipologija: 2.09 Magistrsko delo
COBISS ID 340833 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56