Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 341089 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Vid MAROLT // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Leto: 1993
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana, MAROLT, Vid, SOČAN, Smiljan. DIAS : programski sistem za dimenzioniranje in analizo armiranobetonskih stavb : priročnik za verzijo 1.0, (Poročilo IKPIR, 3/93). Ljubljana: FAGG, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1993. 1 zv. [loč. pag.], ilustr. [COBISS.SI-ID 341089]


Tipologija: 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
COBISS ID 341089 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56