Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 341345 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Peter FAJFAR // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Leto: 1994
Citat: FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. EUROCODE 8/2 : projektiranje konstrukcij v potresnih območjih - mostovi : preliminarni priročnik. Ljubljana: FAGG, Oddelek za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1994. 1 zv. [loč. pag.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 341345]


Tipologija: 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
COBISS ID 341345 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56