Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 34190080 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri doktorskih disertacijah
Leto: 1993
Citat: VIDIC, Tomaž. Neelastični odziv sistemov z eno prostostno stopnjo pri potresni obtežbi : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Vidic], 1993. 136, 49 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 34190080]
Tipologija: Mentor pri doktorskih disertacijah
COBISS ID 34190080 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57