Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3423073 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2007
Citat: BOHINC, Uroš, BRANK, Boštjan. Kako gosta naj bo mreža končnih elementov pri statični analizi linijskih konstrukcij? = How fine should be a finite element mesh for static analysis of frame structures?. Gradb. vestn., jan. 2007, letn. 56, št. 1, str. 19-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 3423073]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 3423073 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56