Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3424609 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
Leto: 2006
Citat: FAJFAR, Peter. Implementation of EC8 in Slovenia : predavanje, First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, 3.-8. September 2006, Geneva. Geneva, 2006. [COBISS.SI-ID 3424609]


Tipologija: 3.15 Prispevek na konferenci, brez natisa
COBISS ID 3424609 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56