Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3430241 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Maja KRESLIN // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Matjaž DOLŠEK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Peter FAJFAR // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 2006
Citat: KRESLIN, Maja, DOLŠEK, Matjaž, FAJFAR, Peter. Preliminarna ocena potresne odpornosti stavbe FGG z uporabo Evrokoda 8 = Preliminary seismic assessment of the FGG building according to EC8. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 28. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 19.-20. oktober 2006. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 2006, str. 49-58, ilustr. [COBISS.SI-ID 3430241]


Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 3430241 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57