Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 343116 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Aleš MIHELIČ // 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1998
Citat: MIHELIČ, Aleš. Tehnološki razvoj in inoviranje na področju malega gospodarstva. V: Spodbude za hitrejši razvoj malega gospodarstva v Sloveniji : Maribor, 07.09.1998. Maribor: Republika Slovenija: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, 1998, str. 41-44, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 343116]


Tipologija: 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 343116 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56