Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3435617 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Robert KLINC // 1.05 Poljudni članek
Leto: 2007
Citat: KLINC, Robert. Vol Vo proti Volvu - spletno skvoterstvo. Moj mikro (Slov. izd.). [Slovenska tiskana izd.], februar 2007, letn. 23, št. 2, str. 76-77, ilustr. [COBISS.SI-ID 3435617]
Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 3435617 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57