Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3435873 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Robert KLINC // 1.05 Poljudni članek
Leto: 2007
Citat: KLINC, Robert, SIMONČIČ, Nuša. Kot listja in trave : slovenski blogi v številkah. Moj mikro (Slov. izd.). [Slovenska tiskana izd.], januar 2007, letn. 23, št. 1, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 3435873]
Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 3435873 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56