Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 34412800 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.05 Poljudni članek
Žiga TURK // 1.05 Poljudni članek
Leto: 1992
Citat: TURK, Žiga, DUHOVNIK, Janez. Dragocena pomoč inženirjem pri vseh vrstah projektiranja : kompjuterizacija tehniških predpisov in standardov. Delo (Ljubl.), 25.XI.1992, let. 34, št. 273, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 34412800]


Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 34412800 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56