Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 344396 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Aleš MIHELIČ // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1998
Citat: MIHELIČ, Aleš. Spodbujanje prenosa znanja : dejavnosti MZT za spodbujanje prenosa znanja, tehnologij in rezultatov raziskav v gospodarsko prakso : sredstva, vložena v razvojne projekte, se v nekaj letih vrnejo v državni proračun že samo s prometnim davkom na izdelke, nastale v teh projektih. Delo (Ljubl.), 30. IX.1998, let. 40, št. 226, str. 15. [COBISS.SI-ID 344396]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 344396 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56