Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3449185 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2006
Citat: CEROVŠEK, Tomo, KATRANUSCHKOV, Peter. Active process reuse model for collaboration. Electronic journal of information technology in construction, July 2006, letn. 11, pos. št., str. 467-488, ilustr. http://www.itcon.org/2006/35. [COBISS.SI-ID 3449185]


Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 3449185 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56