Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3449441 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2005
Citat: CEROVŠEK, Tomo. Uvajanje poenotenih gradbenih klasifikacijskih sistemov v Sloveniji. Novo v IZS, december 2005, letn. 8, št. 38, str. 49-51. [COBISS.SI-ID 3449441]


Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 3449441 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56