Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3449697 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2007
Citat: CEROVŠEK, Tomo, GUDNASSON, Gudni, LIMA, Celson. Task-specific information based on selected tasks and building regulations and news. CONNIE - Construction News and Information Electronically: EDC 11271. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2007. 40 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3449697]


Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 3449697 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56