Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3449953 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2005
Citat: CEROVŠEK, Tomo. Prototypes D3.3. CONNIE - Construction News and Information Electronically: EDC 11271. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2005. 76 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3449953]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 3449953 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56