Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3450209 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2006
Citat: LIMA, Celson, CEROVŠEK, Tomo, GUDNASSON, Gudni. Content indexing and structures for data sourcing and organisation, D2.2. CONNIE - Construction News and Information Electronically: EDC 11271. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2006. 38 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3450209]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 3450209 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56