Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3450465 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2005
Citat: LIMA, Celson, CEROVŠEK, Tomo, STORER, G.. The CONNIE infrastructure, D3.2. CONNIE - Construction News and Information Electronically: EDC 11271. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2005. 42 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3450465]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 3450465 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56