Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3453025 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2005
Citat: LIMA, Celson, STORER, Graham, BLASCO, Marcelo, CEROVŠEK, Tomo, BASSI, Ranjit, BLOOMFIELD, Dave, GUDNASSON, Gudni, PADULA, Marco. State of the art, D11. CONNIE - Construction News and Information Electronically: EDC 11271. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2005. 53 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3453025]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 3453025 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56