Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3453281 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2005
Citat: BASSI, Ranjit, BLOOMFIELD, Dave, BLASCO, Marcelo, BRAICOVICH, Ennio, CEROVŠEK, Tomo, GUDNASSON, Gudni, LIMA, Celson. Business models, D13. CONNIE - Construction News and Information Electronically: EDC 11271. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2005. 64 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3453281]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 3453281 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56