Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3453537 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Tomo CEROVŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2005
Citat: CEROVŠEK, Tomo, GUDNASSON, Gudni, LIMA, Celson, PADULA, Marco, MURN, Damjan, BLASCO, Marcelo, BLOOMFIELD, Dave, BRAICOVICH, Ennio. Techology and Informatics Review and Selection, D3.1. CONNIE - Construction News and Information Electronically: EDC 11271. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2005. 120 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3453537]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 3453537 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56