Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 346215 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1992
Citat: BRANK, Boštjan, MAKAROVIČ, Matjaž, DAMJANIĆ, Frano B. Študija poliesterske cisterne. V: Vlaknima ojačani polimerni kompoziti. Zagreb: Društvo plastičara i gumara, 1992, str. 1-6.
Povzetek: Primerjamo rezultate eksperimentalne in numerične analize poliestrske cisterne. Pri poskusu smo opazovali obnašanje cisterne pri dveh obtežbah in sicer smo cisterno najprej napolnili z vodo (hidrostatični pritisk), nato pa povečali notranji pritisk na vrhu cisterne do 2,5 bar. Numerično analizo smo opravili s programom za linearno elastično analizo statično obremenjenih lupinastih konstrukcij, ki temelji na metodi končnih elementov in upošteva slojevitost in ortotropnost materiala po debelini elementa. [COBISS.SI-ID 346215]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 346215 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56