Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 346471 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.04 Strokovni članek
Peter FAJFAR // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1991
Citat: FISCHINGER, Matej, FAJFAR, Peter, BEVC, Lojze. Potresnovarno projektiranje mostov = Aseismic design of bridges. Gradb. vestn., 1991, letn. 40, št. 3/4/5/6, str. 145-153.
Povzetek: Obravnavana je problematika potresnovarnega projektiranja mostov. Najprej je podan pregled poškodb mostov med potresi v novejšem času, nato pa so opisani sodobni postopki projektiranja mostov ter stanje ustreznih predpisov programske opreme v svetu in pri nas. V ilustracijo je prikazan primer seizmične analize viadukta Reber. [COBISS.SI-ID 346471]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 346471 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56