Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3472481 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Tatjana ISAKOVIĆ // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 2007
Citat: ILC, Anka. Projektiranje armiranobetonskih sten po evropskih in dosedanjih slovenskih standardih ter kritična ocena njihovega obnašanja pri potresni obtežbi : diplomska naloga = Seismic Behaviour of Reinforced Concrete Structural Walls Designed According to the European nad Slovenian Standards : graduation thesis. Ljubljana: [A. Ilc], 2007. XII, 111 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3472481]


Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 3472481 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56