Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3481953 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 2007
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja, BRODNIK, Andrej, KLJUN, Matjaž. The Development of the Collaborative Model of ICT Learning System for Lifelong Learning. WSEAS trans. commun., April 2007, letn. 6, št. 4, str. 622-627. [COBISS.SI-ID 3481953]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 3481953 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56