Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3482713 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // NERAZPOREJENO
Leto: 1982
Citat: VITEK, Andrej. Risanje trirazsežnih teles z računalnikom : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vitek], 1982. 95 str., graf. prikazi. http://www.matknjiz.si/diplome/uni/u/1982/10668-254.pdf. [COBISS.SI-ID 3482713]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 3482713 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56