Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3489633 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Robert KLINC // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2007
Citat: KLINC, Robert. ITC - Euromaster - mednarodni program podiplomskega študija gradbene informatike : do diplome od daleč. Moj mikro (Slov. izd.). [Slovenska tiskana izd.], marec 2007, letn. 23, št. 3, str. 72-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 3489633]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 3489633 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56