Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 349537 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Član komisije za zagovor
Janez REFLAK // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1994
Citat: OŠTIR, Vladimir. Prototip celovitega projektiranja armiranobetonskih plošč v stavbah : magistrska naloga. Ljubljana: [V. Oštir], 1994. 100 f., graf. prikazi.
Povzetek: V nalogi smo analizirali celoten proces projektiranja armiranobetonskih plošč v stavbah. Rezultat dela je zbirka pravil in postopkov, ki jih je potrebno poznati pri celovitem obvladovanju procesa

The process for complete design of reinforced concrete plates of buildings has been analysed. The result of the work is the collection of rules that should be taken into account in the process of complete design of reinforced concrete plates in buildings [COBISS.SI-ID 349537]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 349537 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56