Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3575813 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Leto: 1976
Citat: FAJFAR, Peter. EAVEK : program za elastično analizo večetažnih konstrukcij : samo za interno uporabo, (RC FAGG, publ. št. 13). Ljubljana: Univerza, 1976. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3575813]
Tipologija: 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
COBISS ID 3575813 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56