Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3630177 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Janez LAPAJNE // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2007
Citat: FAJFAR, Peter, PERUŠ, Iztok, LAPAJNE, Janez. Ocena vpliva novih atenuacij na projektne potresne parametre na lokaciji Krško 2 : revizija 1. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2007. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 3630177]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 3630177 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56