Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3656801 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matjaž DOLŠEK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2007
Citat: ŠMON, Miran. Program za dimenzioniranje armiranobetonskih gred v skladu s standardom EC8 : diplomska naloga = Aplication for design of reinforced concrete beams in accordance with EC8 : graduation thesis. Ljubljana: [M. Šmon], 2007. X f., 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3656801]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 3656801 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57