Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3658593 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 2007
Citat: BOŽIČ, Gorazd. Modeliranje večfazne naravne gradnje viadukta z metodo končnih elementov : diplomska naloga = Modelling of the incremental launching method in prestressed bridge construction by using the finite element method : graduation thesis. Ljubljana: [G. Božič], 2007. XIV, 77 str., pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3658593]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 3658593 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56