Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3666017 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Karmen POLJANŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Matjaž DOLŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2007
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, POLJAK, Marijan, CELARC, Bogomir, POLJANŠEK, Karmen, DOLŠEK, Matjaž. Projektni potresni parametri za objekte bloka 6 TE Šoštanj. Ljubljana: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 2007. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3666017]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 3666017 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56