Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3666529 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Damjan MARUŠIĆ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Iztok PERUŠ // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Peter FAJFAR // 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2006
Citat: FAJFAR, Peter, MARUŠIĆ, Damjan, PERUŠ, Iztok. The extension of the N2 method to asymetric buildings. V: PEREZ GAVILAN ESCALANTE, J.J. (ur.). Earthquake engineering : challenges and trends : honoring Luis Esteva. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México, cop. 2006, str. 347-362, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3666529]
Tipologija: 1.06 Objavljeno vabljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 3666529 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56