Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 367207 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.04 Strokovni članek
Leto: 2000
Citat: ŠELIH, Jana. Pri gradbenem materialu so najpomembnejše mehanske lastnosti. Finance (Ljubl.), 8. maj 2000, št. 53, str. 15.
Povzetek: Članek predstavlja pregled nosilnih gradbenih materialov: opeka, beton, les, kovine, kamen ter opisuje njihove glavne značilnosti. Posebej je poudarjen vidik trajnosti.
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 367207 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56