Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 369767 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Peter FAJFAR // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 1988
Citat: FISCHINGER, Matej, TOMAŽEVIČ, Miha, CAPUDER, Franc, FAJFAR, Peter, LUTMAN, Marjana. Seismic behaviour of the SCT large-panel building system. V: Abstract : tehnical sessions. Tokyo-Kyoto: [s.n.], 1988, str. 864.
Povzetek: Na kratko so opisane eksperimentalne in analitične raziskave potresne odpornosti velikopanelnega montažnega armiranobetonskega sistema SCT. primerjava eksperimentalno dobljenih in analitičnih rezultatov je pokazala zadovoljivo ujemanje. [COBISS.SI-ID 369767]
Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 369767 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56