Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3711073 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matevž DOLENC // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Robert KLINC // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Žiga TURK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2007
Citat: DOLENC, Matevž, KLINC, Robert, TURK, Žiga. Semantic grid based platform for engineering collaboration. V: ZADNIK STIRN, Lidija (ur.), DROBNE, Samo (ur.). The 9th International Symposium on Operational Research in Slovenia, Nova Gorica, Slovenia, September 26-28, 2007. SOR '07 proceedings. Ljubljana: Slovenian Society Informatika (SDI), Section for Operational Research (SOR), 2007, str. 351-356, ilustr. [COBISS.SI-ID 3711073]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 3711073 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56