Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3715169 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Jaka DUJC // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2007
Citat: DUJC, Jaka, BRANK, Boštjan. Hitra elastoplastična in elastoviskoplastična analiza metalnih plošč = A fast elastoplastic and elastoviscoplastic analysis of metal plates. V: KORELC, Jože (ur.), ZUPAN, Dejan (ur.). Kuhljevi dnevi 2007, Snovik, 20.-21. september 2007. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 2007, str. [31]-40, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3715169]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 3715169 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56