Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3718497 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Tatjana ISAKOVIĆ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2007
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej. Pushover analysis of the two-span reinforced concrete bridge system. Ljubljana: Faculty of civil and geodetic engineering, Institute of structural engineering, earthquake engineering and construction IT, 2007. 62 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 3718497]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 3718497 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56