Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 372071 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Peter FAJFAR // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1990
Citat: FISCHINGER, Matej, FAJFAR, Peter, BEVC, Lojze. Potresnovarno projektiranje viadukta Reber. V: FISCHINGER, Matej (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 12. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 20. - 21. septembra 1990. Ljubljana: Društvo gradbenih konstruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, [1990], str. 51-58.
Povzetek: S preglednim opisom postopka seizmične analize viadukta Reber na odseku avtoceste Malence-Šmarje Sap so ilustrirani sodobni principi projektiranja mostov na potresnih območjih. [COBISS.SI-ID 372071]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 372071 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56