Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 3721569 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Karmen POLJANŠEK // 2.08 Doktorska disertacija
Peter FAJFAR // Mentor pri doktorskih disertacijah
Leto: 2007
Citat: POLJANŠEK, Karmen. Vpliv kumulativnih poškodb na odziv armiranobetonskih konstrukcij pri potresni obtežbi : doktorska disertacija = Influence of comulative damage on the seismic response of reinforced concrete structures : doctoral thesis. Ljubljana: [K. Poljanšek], 2007. XI, 207 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3721569]


Tipologija: Mentor pri doktorskih disertacijah
COBISS ID 3721569 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56