Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 37633536 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1993
Citat: DUHOVNIK, Janez, ŠOLINC, Hinko, DAMJANIĆ, Frano. Računalnik v gradbenem inženirstvu, (Računalniško integrirana proizvodnja - CIM in potresno inženirstvo), (Računalnik v gradbenem inženirstvu in potresno inženirstvo). Ljubljana: RSS, 1993. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 37633536]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 37633536 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56