Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 377447 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1994
Citat: PERUŠ, Iztok, CASCIATI, Fabio, BATTAINI, Marco. Modelling uncertainty in the behaviour of R. C. structureal elements. V: Localized damage III : computer-aided assessment and control. Southampton: Computational Mechanics Publications, 1994.
Povzetek: Pripravljena je bila velika banka podatkov, ki vsebuje rezultate laboratorijskih preiskav armiranobetonskih elementov. V članku smo se ukvarjali z mejno rotacijo, duktilnostjo in utrujanjem. Standarden regresijski pristop pri definiciji preslikave je bil nadomeščen s tehnikami umetne inteligence, kot so nevronske mreže in sistemi tipa nevronska mreža.

A large databases of results of laboratory tests on reinforced concrete experiments in gathered. Attention is focused on ultimate rotation, i. e. ductility, and low-cycle fatigue capacities. These are regarded as the result of a mapping from the space of the input variables which identify the single test. The standard regressive approach to the definition of the mapping is replaced by artificial intelligence techniques, as neural networks and neural network-like systems. [COBISS.SI-ID 377447]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 377447 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56